Έχουμε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα… Σύντομα το πτηνό θα επιστρέψει!

Εδώ και μέρες έχουμε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα και το πτηνό δεν μπορεί να συνδεθεί για να σας τρυπήσει! Σύντομα θα επιστρέψει! Ευχαριστώ!

About trupo2

blogger
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s