Πρώτη είδηση ο Γιωργάκης για τους Αυστραλούς!

Πρώτη είδηση στα διεθνή της εφημερίδας “The Australian” είναι η νίκη του Γιώργου Παπανδρέου!
Ενδεικτικός είναι και ο τίτλος της εφημερίδας που τονίζει πως o Γιωργάκης έχει γεννηθεί στην Αμερική…

About trupo2

blogger
This entry was posted in politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s